ბანაკის პროგრამა

დემოკრატიის საზაფხულო ბანაკი - "ქალაქები"

6 - 12 ივნისი, 2015
იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, ყვარელი, საქართველო

ძვირფასო მონაწილეებო!

ღონისძიების მოახლოებასთან ერთად დემოკრატიის ბანაკის პროგრამაც განახლდა და დაზუსტდა.

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ დღის წესრიგს და აქვე მითითებულ ნიშანს Dress Code, რადგან ღონისძიების ფარგლებში, სხვადასხვა აქტივობა მოითხოვს სპორტულ, საქმიან, საწვეულებო ჩაცმულობას და სხვა. მნიშვნელოვანია, გაითვალისწინოთ მითითება ჩაცმულობის სტანდარტთან (Dress Code) დაკავშირებით.

შევხვდებით 6 ივნისს, ყვარელში!

გისურვებთ, წარმატებას!

01

დილიდან - 18:00
მონაწილეების ჩამოსვლა და  სასტუმროში დაბინავება

20:00  / ვახშამი


02

09:00-10:00  /  საუზმე

10:00-10:30
ლევან ცუცქირიძე & მარიამ ჩიხლაძე / NIMD
ღონისძიების გახსნა: მისასალმებელი სიტყვა და ბანაკის დღის წესრიგის მიმოხილვა

 10:30-12:00
ნიკოლოზ ყაველაშვილი (I)
რა არის განვითარება?  / რა არის მდგრადი განვითარება? / მსოფლიოს განვითარების სხვადასხვა ინდექსის მიხედვით

12:00 – 12:30 / შესვენება ყავაზე

12:30 – 14:00
ნიკოლოზ ყაველაშვილი (II)
განვითარების ფაქტორები / თეორიული მიდგომები  (გლობალურ თუ ლოკალურ დონეზე) / თეორიული მიდგომები / განვითარების პოლიტიკა

14:00-15:00 / ლანჩი

15:00-16:30
ნიკოლოზ ყაველაშვილი (III)
განვითარების პოლიტიკა / წარმატებული რეფორმები / განვითარებული ქვეყნებისა და რეგიონების მაგალითები

16:30 – 17:00 / შესვენება ყავაზე

17:00-19:00
სოსო სალუქვაძე
რა არის ურბანიზაცია? ურბანული განვითარება? / რა როლი აქვს ურბანულ განვითარებას ზოგადად განვითარების საქმეში?

19:00-20:00 / ვახშამი

20:00 - 22:00  / თანამშრომლობა: პრობლემა თუ შესაძლებლობა? როლური თამაში


03

09:00-10:00 / საუზმე

10:00-12:00
ზურაბ ბაქრაძე (I)
რა არის ქალაქდაგეგმარება / ქალაქის იერსახე და იდენტობა / ქალაქდაგეგმარების კომპონენტები / რა არის ქალაქის განვითარების გეგმა

12:00 – 12:30 / შესვენება ყავაზე

12:30 – 14:00
ზურაბ ბაქრაძე (II)
ქალაქდაგეგმარება და მისი კომპონენტები: მსოფლიოს ქალაქების მაგალითების განხილვა და ანალიზი

14:00-15:00 / ლანჩი

15:00 - 19: 00
ირაკლი მუღულია 15:00 -16:00 / გელა კვაშილავა 16:00 – 17:00 / ნატა ფერაძე 17:00 – 18:00 / თამარ ბაგრატია 18:00 – 19:00/ თამარ ამაშუკელი 19:00 – 20:00
ქალაქდაგეგმარება და მისი კომპონენტები: ტრანსპორტი და კომუნიკაცია, არქიტექტურა, მწვანე საფარი, რეკრეაცია, ნარჩენების მართვა

20:00 – 21:00 / ვახშამი

21:00 - 23:00

დებატების ტურნირი


04

09:00- 09:30 / საუზმე

10:00-13:00

05

13:00-14:00 / ლანჩი

14:00 - 16:00
Perspectivity Game (I)

16:00 – 16:30 / შესვენება ყავაზე

16:30 - 18:30
Perspectivity Game (II)

18:30-19:30 / ვახშამი

19:30 - 21:00
Perspectivity Game (III)

21:00 - 23:00
კინოჩვენება და დისკუსია


06

09:00-10:00 / საუზმე

10:00-11:00
გაცნობითი სესია:

ბათუმის მერი - გიორგი ერმაკოვი
გორის მერი - ზურაბ ჯირკველიშვილი
თელავის მერი - პლატონ კალმახელიძე
ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარე - დავით დვალი
ბლუმენდალის მერი - რუდ ნედერვენი
ვასენარის მერი - იან ჰოეკემა
ჰოლანდიის ქალაქების ყოფილი მერი - პიტერ კამაერტი

11:00-12:00
პრეზენტაცია და დისკუსია ქ. ბათუმის განვითარების გამოწვევებისა და პერსპექტივების ირგვლივ

12:00- 12:30 / შესვენება ყავაზე

12:30 – 13:30
პრეზენტაცია და დისკუსია ქ. გორის განვითარების გამოწვევებისა და პერსპექტივების ირგვლივ

13:30-14:30 / ლანჩი

14:30 - 15:30
პრეზენტაცია და დისკუსია ქ. ქუთაისის განვითარების გამოწვევებისა და პერსპექტივების ირგვლივ

 15:30 – 16:00 შესვენება ყავაზე

16:00 – 17:00
პრეზენტაცია და დისკუსია ქ. თელავის განვითარების გამოწვევებისა და პერსპექტივების ირგვლივ

17:00 – 19:00
გამოცდილების გაზიარება და დღის შეჯამება:

ბლუმენდალის მერი - რუდ ნედერვენი
ვასენარის მერი - იან ჰოეკემა
ჰოლანდიის სამი ქალაქის ყოფილი მერი - პიტერ კამაერტი
ბათუმის მერი - გიორგი ერმაკოვი
გორის მერი - ზურაბ ჯირკველიშვილი
თელავის მერი - პლატონ კალმახელიძე
ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარე - დავით დვალი

19:00 - 21:00

07


 08

09:00-10:00 / საუზმე

10:00-12:30
ვორკშოპი ოთხ ჯგუფად (I)

12:30-13:00 / შესვენება ყავაზე

13:00-14:30
ვორკშოპი ოთხ ჯგუფად (II)

14:30-15:30 / ლანჩი

15:30-17:00
ვორკშოპი ოთხ ჯგუფად (III)

17:00-17:30 / შესვენება ყავაზე

17:30-19:00
ოთხი ქალაქის სამუშაო ჯგუფის შედეგების პრეზენტაცია და დისკუსია

Up03


10

09:00-10:00 / საუზმე

12:00 / მონაწილეები ტოვებენ სასტუმროს

BACK

  •  
  •